18 prosent høyere risiko for sykemelding når man deler kontor med andre

av | 14. april 2020

Kilde: https://juristen.no/nyheter/2020/01/studie-18-prosent-h%C3%B8yere-risiko-sykemelding-n%C3%A5r-man-deler-kontor-med-andre

Samfunnet er på vei til å lette på noen av restriksjonene for koronatiltakene. Samtidig ser det ut til å kunne ta lang tid før vi har en vaksine på plass. Hjemmebasert fjernarbeid er et middel for å redusere smitte.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt har hentet inn sykemeldingsopplysninger fra NAV om over 6000 arbeidstakere og sett på sammenhengen med hvordan kontor de sitter på. 

En undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som ble publisert i desember 2019 viser at ansatte som deler kontor har større risiko for sykemelding.

Du kan lese hele studien i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Studien startet med en spørreundersøkelse om arbeidsplassløsninger av 14.500 ansatte i 97 virksomheter. Av disse var det 6328 personene, som enten jobbet alene på eget kontor, delte kontor med en eller flere eller jobbet i kontorlandskap

Ut i fra denne populasjonen analyserte forskerne betydningen av kontorløsning for sykefravær med sykemelding i de 12 månedene som fulgte etter at deltakerne hadde besvart spørsmål om kontorløsning.

Da forskerne begynte å se på tallene så de en tydelig tendens: de som deler kontor med andre eller sitter i åpent kontorlandskap har henholdsvis 18 og 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som sitter på cellekontor.

Økningen gjelder på tvers av kjønn, alder, lederposisjon og utdanning, viser studien fra STAMI.

En årsak kan være at det å dele kontor eller arbeide sammen med flere i kontorlandskap kan medføre at man lettere blir smittet av virus som forkjølelse og influensa. Det er også mulig at støy eller andre forstyrrelser fra kollegaer og manglende mulighet for å konsentrere seg har innvirkning. I tillegg vet vi fra forskning at om man opplever nedsatt kontroll over sin egen arbeidssituasjon kan dette bidra til sykefravær.

I undersøkelsen ble det brukt legemeldt sykefravær fra NAV og ikke selvrapporterte sykemeldingsperioder.