3 steg til kontroll på kostnader i Sky

av | 29. januar 2021

Gjennom egendefinerte Service Modeller som ramme skaper man intuitive oversikter. I tillegg kategoriseres detaljene slik at analyse og tiltak kommer klart frem.

  1. Warning
  2. Details
  3. Analyze

Skissen er et enkelt eksempel som viser flyt og steg.

Cloud Control skaper forutsigbarhet, fleksibilitet og kostnadskontroll.

Se forøvrig: https://wspace.no/cloud-control/