Cloud Control

 • Skaff deg innsyn og reduser kostnader
 • Skap bro mellom ledelsen og teknikerne
 • Monitorer dine kjernesystemer

Mange sliter med å forstå kostnadene som er bundet til skytjenesteleverandører. I mange tilfeller stopper man ikke opp før kostnadene er langt over budsjett. Gjennom Cloud Control får du oversikt, kontroll og veiledning vedrørende forbruk og kapasitetsutnyttelse for dine skytjenester.

Tjenesten baserer seg på kontinuerlig overvåkning for å sikre optimalt forbruk og redusere kostnadene.

«Ceeview gjør det mulig for oss å overvåke,
administrere og maksimere kundetilfredshet i måten vi leverer våre tjenester på. Pålitelighet og tilgjengelighet er avgjørende for vår virksomhet. Vi er meget fornøyde med den serviceorienterte overvåkingsmetoden i Ceeview og dens evne til å integrere med andre produkter gjennom Gateways og APIer.»

Rune Goksør
Senior Information Technology Consultant, Dustin.

Dashboard med service KPIer

Enkle KPIer for ledere viser status for sentrale systemer, enten det er som SAAS-tjenester, tjenester som infrastruktur i Sky eller på eget utstyr

 • Leveransekvalitet
 • Kostnader og mulige besparelser
 • Tilgjengelighet på applikasjoner og tjenester
 • SLAer gjennom KPIer
 • Governance
 • Sikkerhet

Tilgang til detaljer

Teknisk personell har tilgang til mer detaljert informasjon for sine gjøremål.

Kontinuerlig overvåking opprettholder høy kvalitet på tjenesteleveransene. Ved fare for redusert tilgjengelighet eller nedetid, vil relevant personell varsles eller automatisert feilretting iverksettes.

Eksempel på statusrapport til ledelsen

Muligheter

Cloud Control gir deg innsikt og kontroll

 • Innsikt og status gjennom KPIer på dine applikasjoner
 • Overvåking av kostnader på applikasjonsnivå
 • Overvåking av tjenesteavtaler – SLAer
 • Rollebasert dashboard og portalløsning
 • Drilldown-funksjoner for innsyn og analyse
 • Automatisert feilretting og varsling ved kritiske hendelser
 • Historikk på dine målepunkter
 • Jevnlige rapporter med forbedringspotensialer
 • Muligheter til å iverksette tilgang for
 • Kostnadsreduksjon
 • Optimalisering av infrastruktur
 • Sikkerhet og rettigheter

Besparelser

Intuitivt og raskt innsyn gjennom enkle KPIér og økt tilgjengelighet på dine kjerneapplikasjoner med full kostnadskontroll.

«Med Cloud Control har vi redusert skykostnadene våre med flere 100.000 kroner.»

Stine Gilbstrup
Manager SME, Proff

Cloud Control gir en fullstendig oversikt over KPIer på våre Web-applikasjoner. I tillegg får vi oversikt og kontroll på våre kostnader, slik at vi kan være proaktive i vår oppfølging.

M: 483 80 004