Cloud Control

Gjennom Cloud Control får du oversikt, kontroll og råd på forbruk og kapasitetsutnyttelse i enhver offentlig sky leveranse. Tjenesten baserer seg på kontinuerlig overvåkning for å sikre optimalt uttak av kapasitet og lisenser.

Tjenesten er tilgjengelig gjennom egen portal hvor sikkerhet, rettigheter, status, samt kostnadskontroll sjekkes gjennom eget dashboard og rapporter. Det settes opp målinger med terskelverdier på kostnadsposter, som trigger alarmer gjennom SMS og E-post slik at man kan reagere på unormal endring i forbruk.

Her kan man:

 • Legge inn budsjettert uttak på alle nivåer
 • Få alarmer når avvikene blir for store
 • Planlegge optimalt forbruk gjennom historikk
 • Se hvor forbruket er størst og hvor jeg kan justere
 • Gjennom alle etablerte KPIer drille seg ned til detaljene
 • Iverksette tiltak for
  • kostnadsreduksjon
  • optimalisering av infrastruktur
  • sikkerhet og rettigheter

Monitor utviklet i samarbeid med partner Ceeview

Cloud Control

Les mer

Ceeview har i samarbeid med Wspace utviklet en løsning for kostnadsoptimalisering og overvåking av skybaserte miljøer. De enkelte kost-elementene sammenstilles og presenteres i intuitive brukergrensesnitt. Løsningen overvåker til enhver tid påløpte kostnader og alarmerer ved avvik fra budsjett. Kostnader som «løper løpsk» vil oppdages, samt at unødige kostnader på tjenester eller instanser som ikke er i bruk vil avdekkes.

Ceeview benyttes i dag av en rekke selskaper nasjonalt og internasjonalt til kontroll og overvåking av forretningskritiske tjenester, applikasjoner, infrastruktur og SLAer.

Se forøvrig vår hjemmeside: ceeview.com