Cloud services

Gjennom Cloud Services får du tilgang til tjenester og kompetanse for å forvalte din Cloud infrastruktur best mulig, enten om du ønsker støtte til migrering, forvaltning, drift, rådgivning eller timebaserte prosjekter. Vi leverer våre tjenester sammen med våre partnere.

Våre tjenester omfatter:

Cloud Control

  • Sikrer fleksibilitet vedrørende infrastruktur
  • Optimal utnyttelse av sky-ressurser
  • Støtte til lisensadministrasjon
  • Sikkerhet og tilgangskontroll
  • God kostnadskontroll – se detaljer i Cloud Cost Control

Cloud Management

  • Servicedesk – ett kontaktpunkt
  • Service Management – sikrer god oppfølging av leverans
  • Consulting – sikrer riktig kompetanse til riktig tid

Cloud Operations

  • Sikrer stabil, sikker og forutsigbar drift av skybasert infrastruktur

Les mer