Erfaring med Cloud Control – Proff.no

av | 15. mars 2021

Forbruket var godt over estimert og budsjettert nivå i en lengre periode, som medførte store kostnadsoverskridelser. Gjennom et proaktivt og aktivt arbeid med Cloud Control sammen med dyktige konsulenter og effektive monitoreringsprodukter fikk vi forbruket lavere enn tidligere estimert.

Nå får kunden jevnlige rapporter, samt alarmer når forbrukselementer når avtalte terskelverdier.

Proaktivitet gjennom forutsigbarhet, fleksibilitet og kostnadskontroll er viktig i Sky.

Azure, AWS eller Google.