Fjernarbeid: fra «nice-to-have» til «need-to-have»

av | 13. april 2020

Kilde: https://remote.co/10-stats-about-remote-work/

Mens fjernarbeid fortsetter å vokse fra en «nice-to-have», til en forventning fra både ansatte og arbeidssøkere, indikerer tallene at det er mange fordeler for alle involverte parter, inkludert selskaper.

Her er 17 statistikker for eksternt arbeid som kvantifiserer den positive effekten.

1. Fjernarbeid kan føre til «forbausende» produktivitet.

En toårig studie ved Stanford University fant at det var en imponerende økning i arbeidsproduktivitet blant folk som jobbet hjemmefra. Studien av 500 personer som jobbet både eksternt og i tradisjonelle omgivelser, konkluderte med at produktiviteten blant hjemmebaserte arbeidere var lik en hel dags arbeid hver uke.

2. Det gjør at ansatte blir lenger i bedriften.

Den samme Stanford University-undersøkelsen konkluderte med at personer som jobbet eksternt, hadde mindre sannsynlighet for å forlate selskapet for annen ansettelse. Studien fant at det samlet sett var 50% mindre sjanse for utbrenthet blant hjemmebaserte arbeidere.

3. Det reduserer sykedager og avspasering.

Noen arbeidsgivere stiller spørsmål ved om sykedagen blir pase, gitt at eksterne ansatte sjelden «melder seg syke». Årsaken er kanskje at hjemmearbeidere i mindre grad vil bli syke i utgangspunktet, siden de ikke er utsatt for bakterier fra et delt kontorlokale. Helsemyndigheter og arbeidsgivere oppfordrer medarbeidere å holde seg hjemme hvis de er syke, og slik sett er fjernarbeidere allerede et skritt foran.

… hjemmearbeidere i mindre grad vil bli syke i utgangspunktet, siden de ikke er utsatt for bakterier fra et delt kontorlokale.

4. Det hjelper til å øke arbeidsstyrkenes mangfold.

Hvis du ønsker å øke mangfoldet i bedriften, kan det å bygge et sterkt eksternt team hjelpe deg å nå dine mål. Ettersom talenttilgangen for eksterne arbeidere blir mer og mer globalt, er mulighetene eksponentielt større for å finne dyktige arbeidere som varierer i kjønn og kjønnsidentitet, rase, etnisitet, evner og geografisk beliggenhet.

5. Det reduserer kostnadene for arbeidsgivere.

I 2018 var det anslagsvis 5 milliarder dollar i kostnadsbesparelser for amerikanske selskaper med ansatte som jobbet eksternt – og da er det bare telt deltidsarbeidere. Generelt kan økt bruk av fjernarbeid hjelpe arbeidsgivere å redusere eller eliminere faste kostnader, inkludert eiendommer/lokaler og driftsutgifter. Gjennomsnittlig besparelse på lokaler for arbeidsgivere med heltids fjernarbeidere er $ 10.000 per ansatt hvert år, ifølge statistikk fra PGI News.

6. Det reduserer kostnadene for arbeidere.

Fjernarbeidere kan spare omtrent 7 000 dollar i året i gjennomsnitt, ifølge statistikkstall for eksterne arbeidere fra TECLA, et globalt IT-rekrutteringsselskap. Hovedtyngden av besparelsene kommer fra å redusere eller eliminere kostnadene for pendling, mat, klær og barnepass.

7. Det reduserer stress.

Tall fra OWLLabs i 2019 viser at personer som jobber hjemmefra minst en gang i måneden, har 24% større sannsynlighet for å rapportere at de føler seg lykkeligere og mer produktive i jobben sin. Faktorer som ingen pendling og større kontroll over arbeidsmiljø og tidsplan, spiller stor rolle i å hjelpe fjernarbeidere til å føle seg mindre stresset over jobbene sine.

8. Fjernarbeid kan bidra til å lukke kjønnsgapet i teknologi.

Det er en markant kjønnsforskjell i teknologibransjen, mer enn i andre sektorer. Imidlertid fant en fersk britisk studie at kjønnsgapet i tech kunne reduseres ved å tilby eksterne arbeidsalternativer. Noen 76% av de spurte kvinnene som jobber med teknologi sa at et eksternt arbeidsalternativ er stadig mer nødvendig for å tiltrekke og beholde kvinner i teknologibransjen.

9. Det kan forlenge arbeidsdeltakelsen for eldre arbeidstakere.

Mer enn halvparten av arbeidstakere over 50 år vil sannsynligvis være utenfor jobb på et tidspunkt i karrieren, viser en undersøkelse fra Urban Institute og ProPublica. Den gode nyheten er at eksternt arbeid kan ha en positiv innvirkning for eldre arbeidstakere som holder ferdighetene sine oppdatert når det gjelder utvikling av teknologier og ulike fjernarbeidsmodeller.

10. Det kommer miljøet til gode.

«Telecommutings» miljøpåvirkning har blitt godt dokumentert, fra reduserte klimagassutslipp på grunn av mindre pendling, til bedre luftkvalitet, spesielt i byområder.

11. Det øker kompetansetilgangen.

Arbeidsgivere som tilbyr muligheten for å jobbe som fjernarbeider, åpner ofte opp for kvalifiserte arbeidskraft fra hele verden – med andre ord, tilgangen på potensielle kandidater blir stedsuavhengig. Dette er spesielt viktig blant yngre arbeidstakere. 68% unge sier eksterne arbeidsmuligheter har stor innvirkning på beslutningene deres om å jobbe for et selskap, eller ikke, ifølge en Fundera-rapport om statistikk fra hjemmet.

12. Det vil være etterspørsel for arbeidere i alle aldre.

Selv om yngre arbeidere som Millenials og medlemmer av Gen Z søker ekstern fleksibilitet i arbeid, vil fjernarbeid være en arbeidsmetode som arbeidstakere i alle aldre etter hvert vil krever. Cirka 73% av alle team vil ha fjernarbeidere innen 2028, ifølge en rapport fra Upwork. De yngre arbeidstakernes etterspørsel etter fjernarbeid vil gjøre hjemmefra vanligere i fremtiden.

13. Fjernarbeid øker i omfang.

En undersøkelse av Global Workplace Analytics og FlexJobs indikerer at eksternt arbeid har vokst 91% de siste 10 årene, og 159% de siste 12 årene.

14. Det kommer personlige og familieforhold til gode.

Fleksibelt arbeid kan hjelpe ansatte å finne mer tid sammen med familiemedlemmer og kjære. Foreldre og omsorgspersoner som jobber på avstand med fleksible timeplaner, er ofte i stand til å bygge karrierer samtidig som de får tid sammen med familiemedlemmer og muligheten til å ta vare på sine kjære, i stedet for å presse inn personlig tid rundt jobbene sine.

15. Det kan forbedre mental og fysisk helse.

Funn fra American Psychological Association viser at ansatte som har «kontroll over arbeidet, kan redusere stress og styrke motivasjonen og vekst i kompetanse.» Arbeidere som har kontroll over timeplanene sine, rapporterer at de finne tid til å trene mer, spise bedre og har høyere moral og et bedre syn på livet generelt.

16. Det utvides til «tradisjonelle» næringer.

Mens noen bransjer, som IT lenge har vært tilrettelagt for eksterne jobber, utvides fenomenet til andre felt som ikke har vært kjent for å ha fjernarbeidere, ifølge en Business Insider-rapport. Industrier som juridisk, markedsføring, prosjektledelse, eiendom, forsikring og ideelle organisasjoner, ser ut til å ta større del enn tidligere.

17. Fjernarbeid er for å bli.

En rapport fra 2019 (av Buffer) om tilstanden for fjernarbeid, konkluderte med at «fjernarbeid er her for å bli.» Undersøkelsen, som omfattet nesten 2500 eksterne arbeidere, fant at overveldende 99% sa at dem ønsket å jobbe hjemmefra, i det minste noe av tiden, for resten av karrieren. En Forbes-rapport kalte fjernarbeid “standard operasjonsprosedyre” for 50% av den amerikanske befolkningen. Vi ser den samme utviklingen i Europa og Norge, og særlig etter koronaepidemien.