Fjernarbeid: Hvordan få varig suksess

av | 2. juni 2020

Kilde: https://www.forbes.com/sites/jasonwingard/2020/05/22/remote-working-how-to-succeed-over-the-long-term/#6bc868965469

For 21 år siden skrev jeg min hovedoppgave i sosiologi, om hjemmebasert fjernarbeid i Norsk Hydro. Jeg så fordelene med denne arbeidsformen da, og er derfor ikke overrasket over at hjemmebasert fjernarbeid blir omfavnet av organisasjoner, medarbeidere og samfunnet. Det som forundrer meg er heller at det måtte en pandemi til for at det skulle bli virkelighet.

Ikke bare vil det spare organisasjoner for kontorlokaler, medarbeidere for reiseutgifter og reisetid, samfunnet for miljøutfordringer, det vil også kunne gjøre noe med bosetting, tilgang på kompetanse og måten vi er sammen på.

I en  CNBC survey av 9 049 arbeidere i mai 2020, jobbet 48% eksternt – og av disse sa 57% at de var «veldig fornøyde» med jobben sin.

Til tross for at hjemmebasert fjernarbeid kan gi mange fordeler, er det avgjørende at dette blir gjort riktig, for å få full effekt. Her er tre steg ledere bør ta for å sikre suksess for fjernarbeid.

Bevisst bruk av teknologi

Mange virksomheter oppdager at de bruker ulike teknologiske verktøy for kommunikasjon. Rådet er derfor å samkjøre og begrense antall teknologiske alternativer ned til et minimum. Alle har mail, så med en god chat, videoverktøy og et godt egnet dokumentasjonsverktøy, er du godt dekket.  

Ledere bør også gi støtte til ergonomiske tiltak for å gjøre hjemmearbeidsplassen best egnet, og sikre at alle medarbeidere som jobber hjemmefra har en god internettlinje.

Data og dokumentasjon

Når man jobber som fjernarbeider er det viktig å tenke på hvordan man sikrer god informasjonsflyt. Som fjernarbeider er det ikke like lett å lese kroppsspråk, stoppe opp ved pulten til en kollega for en rask prat eller ta en spontan brainstorming med en kollega i gangen. Dette gjør at dokumentasjon og datalagring blir ekstra viktig.

Dokumentasjon hjelper ikke bare med å informere teammedlemmer når de jobber asynkront. Gjort på den riktige måten vil det skape et felles arkiv for intern praksis til bruk ved fremtidige ansettelser og organisatoriske vurderinger.

En god tommelfingerregel for ekstern jobbing: Er det ikke er dokumentert, har det ikke skjedd.

Gjennomføring av standups, hver dag eller ukentlig med teamet, er også en ypperlige måte å dele oppdateringer og holde teamet ansvarlig for fremgang. Standups tvinger team til å samhandle i sanntid og bygge forbindelser.

Bygg en kultur basert på tillit

Med virtuelle miljøer er kultur viktigere enn noen gang, for å skape skiller mellom arbeid og privat.

En nylig analyse fra Gartner fant at to femtedeler av fjernarbeidere ønsker mer selvstyrt arbeid. «Ledere må stole på sine ansatte og gå bort fra styring, til å coache dem til suksess,» konkluderte studien. «For å gjøre dette, bør ledere fokusere på medarbeidernes produkter og output i stedet for prosesser.»

Tillit overgår alle andre kulturelle tiltak når det gjelder å skape en effektivt og langvarig fjernarbeidsplass. Ledere må stole på folkene sine. Dette inkluderer å tilby mer autonomi, overlate beslutningene til å tas av enkeltpersoner og team, forbedre åpenhet gjennom bedre kommunikasjonsevner og å holde folk ansvarlige for sine egne resultater.

Det vil krever ledere som er omtenksomme og bevisste, og som lager retningslinjer designet for en arbeidsstyrke som virkelig er fjerntarbeidende – og ikke en som er midlertidig hjemme.

Den gode nyheten er at skiftet til mer fjernarbeid kan komme arbeidsstokken til gode, og landet som helhet. I den post-pandemiske verden vil fjernarbeid, hvis det gjøres riktig, kunne forbedre arbeidsglede, øke produktiviteten, redusere forurensning og spre arbeid til mer avsidesliggende regioner.