Fra ide til business

av | 24. april 2020

– Samtale med/intervju med talentene Frank og Martin

Workspace har gjennom 1 år vært så heldige å ha to unge talenter fra Ålesund på arbeidstrening og mentoring. Vårt mål har vært å hjelpe Frank og Martin med å utarbeide en forretningsplan for deres ide om å etablere eget selskap.

  Hvordan ble tankene til en ide?

Det hele startet mai 2018 da vi fikk anledning til å delta på Gaming-skole gjennom Kunnskapstrening IT i tett samarbeid med universitet i Stockholm. Muligheten til å lære og designe spill ønsket vi å teste siden vi lenge har hatt interesse for gaming. I kurset fikk vi blant annet oppgave å bygge et enkelt spill som en del av årskurset.

Vi har lenge diskutert hvordan man kan designe spill, men vi har ikke hatt mulighet eller kunnskap til å gjennomføre. Det ble med tanker og drømmer frem til ideen ble unnfanget mens kurset pågikk. Jo mer vi grunnet på tankene om å etablere et selskap hvor unge gamere kan få mulighet til å selge og utveksle tanker og ideer for utvikling av design-pakker til nettbutikk, jo sikrere ble vi på at vyene burde tas videre.

– Har dere fått vise noen av ideene for andre?

Vi deltok i februar 2019 på en samling med elever fra Kunnskapstrening IT og lærere i Ålesund. Her holdt vi et innlegg om vårt arbeid fra kurset for NAV, Ålesund kommune, Innovasjon Norge og utvalgte næringslivsledere i Møre og Romsdal. De positive tilbakemeldingene vi fikk har motivert oss til å ta tanker og ideer videre. Dette ble oppstarten på vår plan for å etablere et felles selskap med søkelys på design, spill og tilhørende tjenester.

–  Hvordan tok dere dette videre?

Etter kurset med Digitale Talenter hadde vi et møte med Lars Utstøl i Kunnskapstrening IT som var mentor under årskurset. Han koblet oss opp mot Workspace hvor vi har gjennomført arbeidstrening og mentoring fra sommeren 2019. I denne perioden har vi fått litt tyngre designoppdrag hvor vi har benyttet og videreutviklet kunnskapen fra kurset. I tillegg har Workspace sørget for riktig PC-utstyr slik at vi kunne designe og programmere oppgaver på en effektiv og smidig måte.

Etter en periode med konkrete designoppgaver startet vi i samråd med Workspace å tenke ut en forretningsplan og etablere et selskap med søkelys på design, spill og tilhørende tjenester. Sammen med flere unge talenter har vi etablert designpakker, nettbutikk og tjenester som har dannet grunnlaget for en solid forretningsmodell.

–  Hva er planene for det nye selskapet på sikt?

Vi har mange tanker og ideer, og etter gode råd fra Workspace har vi strukturert og delt planene for ulike tjenester i flere faser. Ved å starte med det enkle og bygge sten på sten, erfarer vi at det kan bli business på sikt.

– Vil dere anbefale andre unge å ta steget?
Absolutt, hopp i det! Ta kontakt med Workspace for å diskutere planer og ideer om hvordan dette kan konkretiseres i en forretningsplan. Vi har lært mye på vår reise!

 Lykke til😊