Hjemmebasert fjernarbeid gir store muligheter- over hele verden

av | 27. april 2020

Kilde: https://economictimes.indiatimes.com/news/company/corporate-trends/work-from-home-may-help-her-make-a-comeback/articleshow/75367320.cms?utm_source=email_pwa&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharebuttons&from=mdr

I India melder The Economist at hjemmebasert fjernarbeid gir en mulighet for kvinner å gjøre et «comeback» til arbeidslivet. Flere bedrifter, både nasjonale og internasjonale, er nå i gang med å legge til rette for utbredelse av denne ordningen. Blant disse er selskaper som Amazone, EY og Kimberly-Clark med flere. I mange land i verden er det kvinnene som blir værende hjemme eller forlater sin karriere for å ta seg av barn, eldre og andre familieforpliktelser. Flere organisasjoner ser at innføring av fjernarbeids vil redusere kostnader og gi økt produktivitet.

«Fleksible muligheter for å jobbe hjemmefra åpner nye veier for kvinner som ønsker å forfølge en karriere, til tross for personlige forpliktelser … Den nåværende konteksten, med COVID-19, har styrket vår overbevisning og gitt oss bevis på at våre programmer rundt fleksible arbeidsalternativer kan fungere i omfang,» sa Amazons India HR direktør Vijayalakshmi Swaminathan.

I Norge har kvinner vært sterkt representert del av arbeidslivet, på lik linjen med menn, siden 1970-tallet. Likestillingen har kommet langt på det feltet og det er få, om noen, som kan tenke seg å reversere dette. På den annen side kan hjemmebasert fjernarbeid være en måte å legge til rette for alle, uavhengig av kjønn, slik at det er mulig å tilpasse sin deltakelse i arbeidslivet ut ifra individuelle behov og ønsker. Dette gjelder ikke minst for de med funksjonsnedsettelser. Ser vi fremover går vi i retning av mer fleksible arbeidsmiljøer, som vil tiltrekke seg talenter med ønske om mer balanse mellom arbeid og privatliv.  

Norge har ikke de samme utfordringene, som India og andre land, der likestillingen har kommet kortere enn her hjemme. Fjernarbeid vil likevel være en stor mulighet for landet vårt til å gjøre videre fremskritt i tilpasninger til beste for mennesker, organisasjoner og samfunn.

Reine i Lofoten – ypperlig for fjernarbeid

Hjemmebasert fjernarbeid og bruk av lokale fjernarbeidsplasser vil gi flere mulighet til å bosette seg der de ønsker, og da gjerne utenfor tettstedene der boligprisene er lavere. Det blir også mer attraktivt å bli værende i distriktene, noe som vil kunne gi kommuner økte skatteinntekter. Fjernarbeid vil dermed kunne være en fin måte å opprettholde det vi kjenner som norsk bosetning rundt om i vårt langstrakte land.