Hjemmebasert fjernarbeid får flere til å vurdere flytting.

av | 19. mai 2020

San Francisco er et område der mange av de som jobber i Silicon Valley bor. Husleieprisene er høye og har vært det lenge.  Nå som flere tech-selskap ber sine ansatte jobbe hjemmefra, som en følge av COVID-19, er det flere som begynner å tenke alternativt rundt bosted. De som kun trenger en laptop og Wi-Fi tilkobling for å bli produktive, begynner nå å innse at de lett kan flytte på seg.

“Kostnaden for å bo og kontorlokaler har spunnet helt ut av kontroll», skrev Paul Flaherty, grunnleggeren av Altavista i 1993, om utviklingen av leiemarkedet i San Francisco.

Det er tech-selskapene selv som indirekte oppfordrer til dette. Først ba Google sine medarbeidere om å jobbe hjemmefra til juni. Så fortalte Facebook sine ansatte at de kunne jobbe hjemmefra ut 2020. Etter det kom Twitter med en melding til sine at de kunne jobbe hjemmefra permanent.

Følgen av dette er at noen har byttet ut sin overprisede bopel i San Francisco med en bolig på landet, i fjellene eller ved stranden, og tenker å gjøre dette til pandemien er over eller for bestandig. Om man tenker seg at flere tusen gjør det samme, vil det få store konsekvenser for en by som San Francisco. Med muligheten for hjemmebasert fjernarbeid er det heller ikke utenkelig at flere byer verden over, med «overopphetede» boligpriser, kan oppleve det samme. Facebook ga tidligere nyansatte en bonus på 10,000 dollar for å bo nære kontoret. I dag får de som jobber hjemmefra en bonus på 1000 dollar.

“Det gir ingen mening å betale skyhøye priser for en leilighet i Bay Area om vi likeså godt kan jobbe fra andre steder» sier Dhar, som allerede jobber som fjernarbeider for et New York basert startup firma innen markedsføring.

Flere selskap som tidligere var skeptiske til fjernarbeid, har nå erfart at de ansatte er like produktive som fjerarbeidere. Dette har endret deres syn på fjernarbeid og hvordan de kan legge til rette for dette. Noen medarbeidere trenger å være nær kontorene. Det er de som skal vedlikeholde fysisk infrastruktur. Dette vil uansett kun være et fåtall.

Det er selvfølgelig flere grunner enn kun jobb, som gjør til at folk bor i byene. Restauranter, uteliv, sportsarrangementer, kulturinstitusjoner osv, betyr mye for mange. Når mye av dette er lukket ned, appellerer ikke byen like mye lenger.

Pandemien gjør at vi må tenke nytt rundt hvordan kontorlokaler skal se ut. Ut med overbefolkede kontorlokaler og fulle heiser. Åpne kontorlokaler er ikke så attraktivt lenger, smittevernutstyr over alt, dører som åpner seg selv, kantiner i hver etasje, osv. Det er mulig å se for seg mange senarioer, og mange av de endringene som er gjort til nå, vil trolig vedvare til pandemien er over.

Med flere tech-medarbeidere som tenker på å flytte, har selskapene flere ting de må tenke igjennom. Hvordan bevare produktiviteten, kreativitet, kulturen i selskapet, diversitet, osv. De kan også tenke videre rundt rekruttering, i det man ikke er bundet av geografi eller de høye lønningene i byer og tettsteder. Hvilken effekt kan dette få for bosetningen i et land som Norge om flere velger å flytte til distriktene for å fjernarbeide?

Reine i Lofoten

Det er vanskelig å si noe sikkert på dette stadiet av pandemien, men med at Twitter nå har tatt steget ut i fullt hjemmebasert fjernarbeid, er det større sjanse for at flere vil se muligheten.