Kompleks kontroll i Sky?

av | 22. januar 2021

Vi vet at alle skyleverandører har mange muligheter for god kontroll av infrastruktur og forbruk. For oss virker det komplekst og omfattende å hente frem dette. Man må gjerne har støtte fra ressurser med god kompetanse, som setter dette samen – og da gjerne gjennom reaktive statusrapporter.

Cloud Control er en proaktiv tjeneste for kontroll, som settes opp sammen med kunde og har ferdige integrasjoner med Azure, AWS eller Google. Her synliggjøres KPIer på tvers av Sky-plattformer på flere nivåer for ledelse og teknikere.

Er vel greit å se om kostnader enten totalt eller på detaljnivå løper løpsk?

Her mottar man alarmer før det skjer.

Skaper forutsigbarhet, fleksibilitet og kostnadskontroll.

Se forøvrig: https://wspace.no/cloud-control/