KPIer i Cloud gjennom Dashboard

av | 8. februar 2021

Nøkkelressurser fra ledelsen i bedriften bør skaffe seg proaktiv kontroll i Sky – være seg kostnader og forbruk eller effektivitet og sikkerhet på applikasjoner og infrastruktur. Dette skaper bedre samhandling internt i organisasjonen og ikke minst bevissthet for hva brukerne opplever.

Cloud Control er en proaktiv tjeneste som gjør nettopp dette og har ferdige integrasjoner med Azure og AWS. Her synligjøres KPIer på tvers av Sky-plattformer på flere nivåer for ledelse og teknikere.

Skaper forutsigbarhet, fleksibilitet og kostnadskontroll.

Se forøvrig: https://wspace.no/cloud-control/