OECD: Norge må gjøre mer for å hindre ungdomsfrafall

av | 9. april 2018

Artikkel i Finansavisen 5. april 2018 pekes det på at en av ti unge i Norge verken er i jobb eller skole. Myndighetene må gjøre mer for å hjelpe – se utklipp fra artikkel nedenfor.

Kilde: Finansavisen 5. april 2018

wspaze.no vil via samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner hjelpe unge talenter med spennende oppdrag. Unge talenter og erfarne frilansere sammen med dyktige prosjektledere kan løse mange av de kommende digitaliseringsoppgaver som kommer fra både offentlig og privat.

Synliggjør enklere oppgaver gjennom www.wspaze.no og hjelp unge med mestring og oppgaveløsning.