Reduserte månedlig skykostnader med 50%

av | 19. april 2021

Proff kjører sin sentrale IT-infrastruktur i Sky

Forbruket var godt over estimert og budsjettert nivå i en lengre periode, som medførte store kostnadsoverskridelser. Gjennom proaktivt arbeid med Cloud Control sammen med dyktige konsulenter og effektiv monitorering fikk vi forbruket lavere enn tidligere estimert.

Proff reduserte den månedlige kostnaden med over 50% mellom april 2020 og januar 2021.

  • Estimert årlig besparelse på mer enn 1.000.000 kroner
  • Avdekker proaktivt potensielle kostnadsoverskridelser
  • Automatisk beregning av fremtidige kostnader opp mot budsjett
  • Optimalisering gjennom overvåkning av både over- og underforbruk av ressurser