Revider din driftspartner

av | 22. februar 2021

Enten du har ansvaret selv eller støtter deg på partnere.

Skaff deg som leder innsyn i din Sky-infrastruktur. Det er viktig å kontrollere at man ikke betaler for mye og at sikkerheten er godt ivaretatt. Sett krav til jevnlig rapportering og forslag til tiltak for at din Sky er mest mulig optimal for din virksomhet. Det gjøres tilgjengelig ny funksjonalitet i Sky hele tiden – innsikt og råd om bruk av ny funksjonalitet vil effektivisere din virksomhet.

Skap forutsigbarhet, fleksibilitet og kostnadskontroll.

Se forøvrig: https://wspace.no/cloud-control/