Sortland kommune blir vertskapskommune for en regional satsing på digital kompetanse.

av | 8. juni 2020

Må jakte talenter
Digitaliseringen i både offentlig og privat næringsliv pågår i akselererende takt. I kjølvannet oppstår det et stort behov for arbeidskraft med teknologisk kompetanse. 

– Et underskudd på kvalifisert arbeidskraft, kan bli det største hinderet for å utvikle Vesterålen, sier næringssjef i Sortland kommune, Marius Remen-Hansen. 
– Derfor må vi selvsagt satse på videregående opplæring, få til lokale høgskoletilbud og dra med oss universitetene i en satsing på etter- og videreutdanning. Men så ser vi et stort potensiale i alle unge som står utenfor vanlig skole og arbeid. De representerer en digital generasjon med helt unike erfaringer og kompetanse.  Prosjektet vil jakte disse talentene og løfte dem frem til å bli viktige medspillere for næringsliv og samfunn. I konkurransen om teknologisk arbeidskraft, må vi rett og slett bli flinkere til å dyrke fram våre egne talenter for å lykkes ved å utvikle Vesterålen, sier Remen-Hansen.  

God mobilisering
Nord-Norge går mot stort underskudd på kvalifisert arbeidskraft. Prosjektet har som mål å dyrke fram Vesterålens egne digitale talenter. En slik mobilisering kan få flere unge mennesker med i arbeidslivet og sikre en større talentbase for næringslivet. Workspace skal bistå prosjektet med mobilisering av næringslivet gjennom opplæring i fjernarbeid, samt støtte det å jobbe med digitale prosjekter. Vi som mål at unge digitale talenter sammen med erfarne konsulenter bidrar i digitaliseringsprosjektene.

Læring i fart
I prosjektet første fase vil man i samarbeid med NAV, rekruttere inn 10-15 talenter og starte et utviklingsløp som faglig handler om programmering og spillutvikling.
– Talentene vil komme inn i et unikt utviklingsmiljø gjennom Kunnskapstrening IT, der læring vil skje i fart og i tett dialog med faglige veiledere og coacher. Så tidlig som mulig vil de få jobbe sammen med bedrifter som har behov for å utvikle digitale tjenester og produkter. Mye av poenget er å bygge på talentenes unike erfaring som f.eks gamere og gradvis bygge kompetanse og relasjoner til lokalt næringsliv.

Mange unge i Vesterålen
Næringslivet og samfunnet i Vesterålen vil trenge mye ny arbeidskraft de neste årene. Ikke minst arbeidskraft med digital kompetanse. Bare i Vesterålen står 600 unge utenfor arbeidslivet. De er mer digitale enn noen annen generasjon og representerer et viktig potensiale for samfunnet. 

Prosjektet har fått tittelen “Digital kompetanse til næringsliv og samfunn i Vesterålen”. Forprosjektet starter allerede i vinter og man tar sikte på oppstart av hovedprosjekt høsten 2020. Kunnskapstrening IT er prosjektleder og Sortland kommune er vertskapskommune.