Support med respons

Gjennom supporttjenestene kan du sikre deg tilgang på kompetanse hvor Workspace garanterer riktige ressurser til avtalt tid.

Vi henter kapasitet fra våre Norske partnere som besitter aktuelle spisskompetanse. Vi kan hjelpe onsite eller remote – ditt valg.

 

Kompetanseområder som:

  • Office 365 og Microsoft 365
  • Databaseteknologi som MS SQL Server, Oracle db, Progress mm
  • Virtualiseringsteknologi som vmware og hyper-V
  • Operativsystemer som Windows og Linux
  • Brannmurløsninger
  • Støtte på nettverksløsninger
  • Vi skaffer gjennom partnere kompetanse på det det som er dine behov

Les mer