Er du ung og ønsker å komme ut i jobb? Sjekk NAV Jobblyst på Facebook, og få gode ideer og tips til hvordan du kan få drømmejobben.

Talenter for framtida

Talenter for framtida startet som et prosjekt i 2009, på initiativ fra NAV-direktør Terje Tønnessen. Bakgrunnen var at det over tid hadde vært et bekymringsfullt høyt antall unge i aldersgruppen 16 – 24 år registrert i NAV sine systemer. Prosjektet ble delt inn i to hoveddeler – hvor NAV fikk ansvaret for det kortsiktige arbeidet mens Fylkesmannen koordinerer det langsiktige arbeidet. Det kortsiktige prosjektet er nå formelt avsluttet, men ungdomssatsingen i NAV pågår for fullt. Også mange andre ungdomsprosjekter i fylket går inn under Talenter-paraplyen, blant annet NAV Talenthuset, som er etablert på Notodden, Midt-Telemark, Kragerø, og Tokke.

Talenter for framtida har en egen side på Facebook.