Talenter skaper historie

av | 21. mai 2018

Kilde: Kunnskapstrening IT – Se link http://www.kunnskapstrening.no/nyheter

Digitale talenter i Møre og Romsdal er i gang med å lage et dataspill om historiske Smøla. For talentene er dette avsluttende hovedprosjekt i årskurset hos Kunnskapstrening IT og Stockholms Universitet.

Historisk hovedprosjekt
Talentene skal i sin hovedoppgave lage et dataspill om Vikingtida på Smøla. I spillet skal de skape et realistisk bilde av vikingtida (tidsepoken er 1030-1040) og historien bak innføringen av kristendommen. Norges dåpsattest Kulisteinen som stod på Edøya på Smøla. Spillet blir en del av et prosjekt kalt «Fortid i Fremtida» som Smøla kommune har jobbet med de siste 2 årene.  Prosjektet har som mål skape nytt liv i kulturminner og historie gjennom nyskapende formidling og bruk av digitale verktøy. Formidling av historie og kulturminner er i dag knyttet til guiding og enkle formidlingsorgan som tekst og film.

Laila Skaret, kulturrådgiver Smøla kommune.