Telenor, fjernarbeid og økt konkurranseevne

av | 10. juni 2020

Kilde: https://www.nrk.no/norge/telenors-ansatte-trenger-ikke-mote-fysisk-pa-jobb-i-fremtiden-_-far-bestemme-arbeidssted-selv-1.15038899

Telenor, som en av de første norske bedriftene, går nå inn for utvidet bruk av hjemmebasert fjernarbeid. At medarbeidere selv kan velge arbeidsplass, vil få store konsekvenser for arbeids- og samfunnsliv. Telenor sine 20.000 ansatte går foran og viser vei, og det vil bli veldig interessant å se hva det fører med seg for organisasjonen og medarbeidere.

Konsernsjef Brekke viser til at månedene med hjemmekontor har fungert så overraskende bra, at han nå tilbyr alle ansatte å få velge helt selv om de vil komme fysisk på jobb. Det er også mulig å se andre fordeler for organisasjonen, ut over det at de sparer penger på lokaler, vedlikehold, reiser, mm. Ved å la medarbeidere som føler seg dårlig blir hjemme fremfor å reise på kontoret, vil redusere potensiell smitte. Resultatet kan være færre sykemeldinger og mindre (syke)fravær. I tiden uten vaksiner for COVID-19, bli dette ekstra viktig. Nye bølger vil komme og da gjelder det å være forberedt.

Et annet område organisasjonen vil kunne tjene stort på er kompetansetilgang. Om det ikke settes noen begrensning på hvor du arbeider fra, betyr det at du i utgangspunktet kan jobbe fra hvor som helst, så lenge du har en laptop og en internettlinje. Det innebærer å oppheve de fysiske grensene for hvor man rekrutterer fra. Eksempelvis kan man ansette/kjøpe kompetanse fra en person, som bor i et fjerntliggende områder. En person, som kanskje er en av de beste på sitt felt, men ikke vil eller kan bo andre steder, pga sosialangst, familieforhold eller andre grunner.

Helt nye rekrutteringsmuligheter vokser frem, der bedrifter som tilbyr fjernarbeidsløsninger vil kunne konkurrere om den beste kompetansen uavhengig av hvor den befinne seg. Det kan bli utfordrende for lokalt næringsliv, i det kampen om ressursene blir større. På den annen side vil også distriktene kunne få tilgang på kompetanse som sitter mer sentralt. For bedrifter som Telenor, Facebook, Twitter, med flere, vil det gi økt konkurranseevne og muligheten til å få tak i ettertraktet kompetanse, både innen egen bransje og utenfor. Det er da nærliggende å tenke at en av de størst gevinstene for organisasjoner, som innfører hjemmebasert fjernarbeid, er muligheten til å få tak i mer og bedre kompetanse enn de har i dag, og på den måten øke sin konkurranseevne.

For enkeltindivider betyr dette større frihet til å bo og leve der man selv ønsker. Dette kan være styrt av verdier, familiære forhold, økonomi, helse mm. Mange vil spare mye penger på reise og lunsj. Beregninger fra USA viser at en fjernarbeider der vil kunne spare rundt 110.000 kr i året ved bruk av hjemmekontor.

Om flere «tar med seg» sitt arbeid og melder flytting til distriktene vil kommunene får større inntekter, noe kommunene trenger for å opprettholde servicetilbud for sine unge og gamle borgere. Det kan føre til et mer desentralisert samfunn. Det er ikke alle som kan jobbe sån, men det er trolig en så stor del av arbeidsstokken at det kan gjøre en stor forskjell i bo og arbeidsmønster.

For at folk skal ta med seg jobben og flytte til distriktene, må kommunene fremheve og selge inn alle fordelene ved å bo i deres kommune og region. Til nå har flyttedrømmen strandet for mange på grunn av manglende relevant arbeid. Med fjernarbeid er dette ikke noe problem, om man gjør det rett. Og trolig vil det gi flere fordeler enn vi klarer å se i dag.