Tre ganger så produktive med hjemmekontor!

av | 8. mai 2020

Kilde: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-06/for-some-jpmorgan-staff-remote-work-could-become-more-permanent 

JP Morgan Chase & Co (en av USAs største banker) med sine 250.000 medarbeidere har jobbet fra hjemmekontor i over en måned. Flere av disse kan bli bedt om å fortsette med dette også etter at pandemien er over. Her ser de for seg en roterende modell mellom kontor og hjemmebasert fjernarbeid.

Dette vil redusere behovet for kontorlokaler, støtte kampen om mer bærekraft og spare penger.

Tross stereotypiske holdninger om at fjernarbeid gjør det lettere å «sluntre unna», ser man at flere bedrifter opererer like bra eller bedre virtuelt og trenger ikke så mye kontorplass som tidligere.

This experience could change how they do business,” Citigroup analyst Keith Horowitz

Traderne i JP Morgan klarte å håndtere tre ganger så mye av det normale tradingvolumet i første kvartal, til tross for at 90% av de ansatte jobbet hjemmefra. Dette gir et blikk inn i hvordan pandemien permanent kan endre måten man jobber på.

Roterende løsninger mellom kontor og hjemmebasert fjernarbeid er bare en måte å tenke utvikling og forbedringer. Vi trenger gode verktøy for å kunne måle hvilke effekter dette gir på produktiviteten på lang sikt.

Fjernarbeid har kommet for å bli, og sprer seg til flere bransjer og områder.