Workspace har ansatt digitalt talent i trainee stilling

av | 5. januar 2021

Workspace har etter endt mentorprogram valgt å ansette Frank Werner i en teknisk trainee stilling for å jobbe med oppgaver i Cloud. Fortrinnsvis skal Frank Werner jobbe med å sertifisere seg i Amazon Web Services (AWS). I tillegg jobbe med tekniske oppgaver knyttet til AWS og proaktivt arbeid mot våre kunder gjennom vår Cloud Control.

Frank bor i Ålesund og jobber fjernbasert med oppgaver for oss. Det er moro å se hvordan fjernbasert oppfølging og arbeid med konkrete oppgaver skaper mestring og glød.

Velkommen til oss Frank.